eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Magazynier z obsługą wózka widłowego programów magazynowych z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych" w projekcie pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego Łodzi"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Magazynier z obsługą wózka widłowego programów magazynowych z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego Łodzi"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239402

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00234903

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 11:00

Po zmianie:
2023-06-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 12:00

Po zmianie:
2023-06-06 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-04

Po zmianie:
2023-07-05

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Kilińskiego102/102A
90-012 Łódź

objęty działaniami Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.