eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pozna › "安iadczenie us逝g konserwacji d德ig闚 oraz utrzymania sprawno軼i technicznej d德ig闚 w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o".

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-21

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
“安iadczenie us逝g konserwacji d德ig闚 oraz utrzymania sprawno軼i technicznej d德ig闚 w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pozna

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.wcwi.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

“安iadczenie us逝g konserwacji d德ig闚 oraz utrzymania sprawno軼i technicznej d德ig闚 w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7da45009-d0f1-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00213781

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i:

Zamawiaj帷y w SIWZ w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego p.n. „安iadczenie us逝g konserwacji d德ig闚 oraz utrzymania sprawno軼i technicznej d德ig闚 w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” nr ZP/WCWI/2020/04 przewidzia mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ienia uzupe軟iaj帷ego (art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 dawnego PZP). Wykonawca spe軟ia wszystkie postawione tam okoliczno軼i. Umowa o udzielenie zam闚ienia uzupe軟iaj帷ego musi zosta zawarta przed dat 30.04.2023 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2023/05

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 20400 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

“安iadczenie us逝g konserwacji d德ig闚 oraz utrzymania sprawno軼i technicznej d德ig闚 w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o”.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 50531400-0 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji d德ig闚

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 20400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 20400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 20400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: "SCHINDLER POLSKA" Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Warszawie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810002069

7.3.3) Ulica: Post瘼u 12A

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-676

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-22

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 20400 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2023-10-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.