eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › "Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo - edukacyjnej w Powiecie Mińskim"Ogłoszenie z dnia 2022-05-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miński

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581788

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: T. Kościuszki 3

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatminski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181696

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00176731/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
ZADANIE I - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, instalacji technicznych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażeniem nowych pomieszczeń w meble i sprzęt dydaktyczny;

Po zmianie:
ZADANIE I - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technicznymi, wyposażenie w sprzęt sportowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
ZADANIE II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie
Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technicznymi, wyposażenie w sprzęt sportowy.

Po zmianie:
ZADANIE II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, instalacji technicznych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażeniem nowych pomieszczeń w meble i sprzęt dydaktyczny;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-09 10:00

Po zmianie:
2022-06-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-09 10:05

Po zmianie:
2022-06-10 10:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.