eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Dostosowanie istniejącego pomieszczenia i instalacja do potrzeb sali intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19Ogłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostosowanie istniejącego pomieszczenia i instalacja do potrzeb sali intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital Ogólny w Grajewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450666822

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3-go Maja 34

1.4.2.) Miejscowość: Grajewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 86 272 36 13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-grajewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-grajewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00179328

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00152799

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Dodano Załącznik nr 7 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 09:00

Po zmianie:
2023-04-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 09:15

Po zmianie:
2023-04-25 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-17

Po zmianie:
2023-05-24

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Dodano Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.