eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這toryja › "Termomodernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej nr 3 w Z這toryi"Og這szenie z dnia 2022-05-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
„Termomodernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej nr 3 w Z這toryi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA MIEJSKA ZΜTORYJA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647653

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. Orl徠 Lwowskich 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這toryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzywa_anna@zlotoryja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zlotoryja.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej nr 3 w Z這toryi”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-91149f64-a8fe-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00168705

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-05-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Termomodernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej nr 3 w Z這toryi

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00092374/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAG.271.4.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest termomodernizacja energetyczna budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Z這toryi wraz z robotami towarzysz帷ymi.

Inwestycja zlokalizowana jest w Z這toryi przy ul. Wilczej 41 /dz. nr 235/3, obr瑿 8.
2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
 Docieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku B metod bezspoinow;
 Docieplenie stropodachu budynku B;
 Cz窷ciow wymian stolarki okiennej budynku B;
 Cz窷ciow wymian stolarki drzwiowej zewn皻rznej w budynku A i B;
 Ochrona mikrobiologiczna elewacji w budynku A;
 Wymian instalacji centralnego ogrzewania;
 Wymianie opraw o鈍ietleniowych na energooszcz璠ne;
 Monta簑 instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7kWp dla budynku A i o mocy 20,05kWp dla budynku B.
Powy窺ze prace wykonane b璠 w celu ograniczenia energoch這nno軼i budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszcze u篡tkowych, zmniejszenia zapotrzebowania na energi oraz zmniejszenia emisji py堯w, a tak瞠 powstrzymania dalszej destrukcji 軼ian zewn皻rznych elewacji budynku.
Po przeprowadzeniu termomodernizacji wsp馧czynniki przenikania ciep豉 modernizowanych przegr鏚 zewn皻rznych b璠 zgodne z normami obowi您uj帷ymi od 1 stycznia 2021 roku (WT2021).

3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵ony zosta w Cz窷ci III SWZ: Opis Przedmiotu Zam闚ienia (OPZ).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane wzakresie szk馧 podstawowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 5565750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 5565750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 5565750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: GK Investbud Gerard Nogajczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 929-170-27-56

7.3.3) Ulica: ul. Batorego 61C/1

7.3.4) Miejscowo嗆: Zielona G鏎a

7.3.5) Kod pocztowy: 65-735

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani:

Ekociep這 Group Rados豉w Mamet - Instalacja co, termomodernizacja
GK Investbud Krzysztof Rzechowsk - Ocieplenie elewacji, malowanie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 5565750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.