eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzino › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.Ogłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz jednorazowy odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĘDZINO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920529

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 19

1.4.2.) Miejscowość: Będzino

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-037

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 94 3162-530

1.4.8.) Numer faksu: 943162-307

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bedzino.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bedzino.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163996

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00155240

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.

Po zmianie:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wskazanych odpadów komunalnych. W ramach przedmiotu zamówienia wydzielono dwa zadania:
Zadanie nr 1 : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Będzinie.
Zadanie nr 2 : Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wskazanych odpadów komunalnych. W ramach przedmiotu zamówienia wydzielono dwa zadania:
Zadanie nr 1 : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Będzinie.
Zadanie nr 2 : Jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Będzino.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować :
Zadanie nr 1 w terminie do dnia 31.12.2023 r.
Zadanie nr 2 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować :
Zadanie nr 1 w terminie do dnia 31.12.2023 r.
Zadanie nr 2 w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:00

Po zmianie:
2023-04-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:15

Po zmianie:
2023-04-13 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-05

Po zmianie:
2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.