eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa wyposażenia do Pracowni Leku Cytostatycznego w WCSKJOgłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyposażenia do Pracowni Leku Cytostatycznego w WCSKJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162154

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00150522

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została przewidziana wizja lokalna, zgodnie z poniższymi założeniami:
a) Zamawiający wymaga złożenia oferty w zakresie pakietu 6 i 8 po odbyciu wizji lokalnej zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm). Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej, o której mowa powyżej. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745326 w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego. Z ramienia każdego Wykonawcy w wizji mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby.
Wizja lokalna dla pakietu nr 6 odbędzie się 03.04.2023 r. Wizja lokalna dla pakietu nr 8 odbędzie się 04.04.2023 r. Obie wizje lokalne odbędą się o godzinie 10.00. W celu rozpoczęcia wizji lokalnej proszę o stawiennictwo w pokoju 115.
b) Wizja lokalna dla pakietu nr 1 jest fakultatywna. Wykonawca może złożyć ofertę na pakiet pierwszy bez odbycia wizji lokalnej aczkolwiek projekt PLC będzie dostępny do wglądu w dniu 31.03.2023 r. od godz. 10.00. W celu rozpoczęcia wizji lokalnej proszę o stawiennictwo w pokoju 115.
2. Wykonawcy będą mogli zapoznać się z miejscem, w którym realizowane będą prace montażowe i wdrożeniowe. Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745326 w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego.

Po zmianie:
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została przewidziana wizja lokalna, zgodnie z poniższymi założeniami:
a) Zamawiający wymaga złożenia oferty w zakresie pakietu 6 i 8 po odbyciu wizji lokalnej zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm). Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej, o której mowa powyżej. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745326 w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego. Z ramienia każdego Wykonawcy w wizji mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby.
Wizja lokalna dla pakietu nr 6 odbędzie się 03.04.2023 r. Wizja lokalna dla pakietu nr 8 odbędzie się 04.04.2023 r. Obie wizje lokalne odbędą się o godzinie 10.00. W celu rozpoczęcia wizji lokalnej proszę o stawiennictwo w pokoju 115.
b) Wizja lokalna dla pakietu nr 1 jest fakultatywna. Wykonawca może złożyć ofertę na pakiet pierwszy bez odbycia wizji lokalnej aczkolwiek projekt PLC będzie dostępny do wglądu w dniu 31.03.2023 r. od godz. 10.00. W celu rozpoczęcia wizji lokalnej proszę o stawiennictwo w pokoju 115.
2. Wykonawcy będą mogli zapoznać się z miejscem, w którym realizowane będą prace montażowe i wdrożeniowe. Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745326 w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego.
Dodatkowa wizja lokalna dla pakietu nr 6 odbędzie się w dniu 12.04.2023 r.
Dodatkowa wizja lokalna dla pakietu nr 8 odbędzie się w dniu 13.04.2023 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 11:00

Po zmianie:
2023-04-18 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 12:00

Po zmianie:
2023-04-18 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-16

Po zmianie:
2023-05-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.