eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dalekiej na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Twardej w Białej Podlaskiej polegającej na budowie drogi dla pieszych, drogi dla rowerów oraz zatoki autobusowejOgłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dalekiej na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Twardej w Białej Podlaskiej polegającej na budowie drogi dla pieszych, drogi dla rowerów oraz zatoki autobusowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 833416865

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00161444

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00149564

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu budowy/przebudowy chodnika z kostki betonowej i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto

Po zmianie:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy chodnika z kostki betonowej o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto oraz 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 12:00

Po zmianie:
2023-04-13 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 13:00

Po zmianie:
2023-04-13 13:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.