eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Odbiór i zagospodarowanie odpadów. "Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Polkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 768462911

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgm-polkowice.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154432

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00144061

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów: - ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 - odpady z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03
- niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01
-opakowania ze szkła kod 15 01 07
-opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02
- odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 11 do SWZ.

Po zmianie:
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów: - ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 - odpady z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03
- niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01
-opakowania ze szkła kod 15 01 07
-opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06
- odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 11 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 09:30

Po zmianie:
2023-03-31 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 10:00

Po zmianie:
2023-03-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-27

Po zmianie:
2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.