eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.4.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153714

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00146297

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000,00 zł.
2. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu lub magnezu na jeziorach o pow. min. 100 ha, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych, że te usługi zostały wykonane należycie.

Po zmianie:
1. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000,00 zł.
2. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu lub magnezu na jeziorach o pow. min. 40 ha, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych, że te usługi zostały wykonane należycie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 11:00

Po zmianie:
2023-04-04 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-29

Po zmianie:
2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.