eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › Modernizacja Stadionu Miejskiego (Polski Ład) - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Stadionu Miejskiego (Polski Ład) - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skawina

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555588

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Skawina

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-050

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 122770179

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: e.mueck@gminaskawina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigskawina

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128533

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120513

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona na wykonawcę (lub podwykonawcę, który wykona nawierzchnię) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej
3) karta techniczna systemu potwierdzająca spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej lub badania laboratorium IAAF/WA także potwierdzające spełnienie wymagań,
4) aktualny Atest PZH dla trawy, maty i granulatu;
5) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);
6) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
7) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy, statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
8) raport z badania niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu);

Po zmianie:
1) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona na wykonawcę (lub podwykonawcę wskazanego w ofercie, który wykona tę nawierzchnię) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na komponenty składowe systemu nawierzchni;
2) certyfikat dla nawierzchni poliuretanowej (wymagany, jeśli Wykonawca oferuje nawierzchnię posiadającą certyfikat);
3) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej
4) karta techniczna systemu potwierdzająca spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej lub badania laboratorium IAAF/WA także potwierdzające spełnienie wymagań,
5) aktualny Atest PZH dla trawy, maty i granulatu;
6) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);
7) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
8) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy, statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
9) raport z badania niezależnego instytutu potwierdzający, że nawierzchnia z trawy syntetycznej nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu);

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
1) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona na wykonawcę (lub podwykonawcę, który wykona nawierzchnię) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej
3) karta techniczna systemu potwierdzająca spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej lub badania laboratorium IAAF/WA także potwierdzające spełnienie wymagań,
4) aktualny Atest PZH dla trawy, maty i granulatu;
5) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);
6) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
7) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy, statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
8) raport z badania niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu);

Po zmianie:
1) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona na wykonawcę (lub podwykonawcę wskazanego w ofercie, który wykona tę nawierzchnię) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na komponenty składowe systemu nawierzchni;
3) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej
4) karta techniczna systemu potwierdzająca spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej lub badania laboratorium IAAF/WA także potwierdzające spełnienie wymagań,
5) aktualny Atest PZH dla trawy, maty i granulatu;
6) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);
7) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
8) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy, statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
9) raport z badania niezależnego instytutu potwierdzający, że nawierzchnia z trawy syntetycznej nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.