eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem,oświetleniem terenu,kanałem technologicznym,przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury(...)Ogłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem,oświetleniem terenu,kanałem technologicznym,przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 64 62 202

1.4.8.) Numer faksu: 12 64 62 350

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096847

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00075638

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-22 10:30

Po zmianie:
2023-02-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-22 11:00

Po zmianie:
2023-02-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-23

Po zmianie:
2023-03-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.