eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup wraz z dostawą przeciwciał dla Laboratorium Naukowego i Diagnostycznego Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą przeciwciał dla Laboratorium Naukowego i Diagnostycznego Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001263233

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Artwińskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@onkol.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081914

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00071527

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.4. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.10. Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej

Przed zmianą:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.11. Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów

Przed zmianą:
Osobiście, pocztą, kurierem.
Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem
przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Po zmianie:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.