eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Usługi ubezpieczenioweOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ubezpieczeniowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363369920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wigierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: (87) 563 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Suwałki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-215-51-52

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-215-51-52

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 2

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Osiedle II Bl. 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 4A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 4A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 10

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 11

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 11

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 12

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 12

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 13

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 13

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 14

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 15

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 15

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 17

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 22

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 18

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 23

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 19

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 19

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 24

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 25

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 21

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 21

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 26

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II Bl. 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle II Bl. 22

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 27

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 25

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-23-39-745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waryńskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 28

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 33

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Waryńskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 29

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 35

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waryńskiego 35

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 30

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciesielska 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 31

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 5A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Ciesielska 5 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 32

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Ciesielska 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 33

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Ciesielska 9 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 34

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 9B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Ciesielska 9 B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 35

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 13

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciesielska 13

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 36

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ciesielska 15

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciesielska 15

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 37

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wigierska 19 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wigierska 19 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 38

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 39

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 19

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 19

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 40

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-22-28-595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 41

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 42

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 27A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 27 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 43

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Składowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 44

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Składowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 45

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Noniewicza 81

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Noniewicza 81

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 46

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Noniewicza 93 D

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-236-38-38

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Noniewicza 93D

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 47

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 48

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 49

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 50

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 10A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 51

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 14

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 52

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Sejneńska 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sejneńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 53

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Sejneńska 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sejneńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 54

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wesoła 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-506

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wesoła 10

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 55

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wesoła 17

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wesoła 17

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 56

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chłodna 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 57

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-23-58-197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chłodna 18

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 58

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-23-51-002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Krótka 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 59

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 20

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 20

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 60

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 24

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 24

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 61

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 24 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 24 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 62

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 26

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 26

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 63

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 26 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 26A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 64

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 28

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 65

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 28 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 66

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 28 B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 28 B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 67

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 30

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 30

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 68

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 37

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 37

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 69

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Em. Plater 43

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Em. Plater 43

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 70

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Suzina 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suzina 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 71

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Suzina 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suzina 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 72

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. C. Skłodowskiej 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. C. Skłodowskiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 73

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. C. Skłodowskiej 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. C. Skłodowskiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 74

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa M. C. Skłodowskiej 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. C. Skłodowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 75

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Gałaja 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gałaja 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 76

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ks.K.Hamerszmita 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks.K.Hamerszmita 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 77

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 53

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-21-09-755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 53

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 78

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Dwernickiego 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dwernickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 79

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wigierska 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wigierska 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 80

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 81

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 34

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 34

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 82

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 39

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 39

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 83

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 42

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Kościuszki 42

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 84

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 44

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 44

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 85

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 44 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 44 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 86

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 45 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 45 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 87

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 46

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ul. Kościuszki 46

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 88

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 51

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 51

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 89

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 55

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 55

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 90

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 57

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 57

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 91

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 65

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 65

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 92

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 76

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 93

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 83

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 94

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 83 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 83 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 95

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 86

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 86

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 96

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 89

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 89

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 97

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 91

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 98

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 91 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 99

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 91 B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 91 B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 100

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 92

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 92

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 101

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 96

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 96

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 102

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-966

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 103

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 104

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 24 E

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: u. Pułaskiego 24 E

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 105

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 4 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witosa 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 106

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Antoniewicza 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Antoniewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 107

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Antoniewicza 1 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Antoniewicza 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 108

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 66

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reja 66

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 109

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 68

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reja 68

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 110

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 70

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reja 70

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 111

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 72

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reja 72

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 112

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Putry 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 113

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Putry 3

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 114

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Putry 5

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-21-11-640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Putry 5

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 115

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-44-872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lityńskiego 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 116

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kowalskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 117

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23 A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-46-279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kowalskiego 23 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 118

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Kowalskiego 23 B

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kowalskiego 23 B

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 119

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-21-10-072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 47

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 120

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Północna 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-20-45-498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 22

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 121

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Brzostowskiego 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-23-65-702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzostowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

Zamawiający 122

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Szczęsnowicza 2 i 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-23-79-325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczęsnowicza 2 i 4

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbm.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.suwalki.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Strony wyznaczają: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki – zwanego dalej Zamawiającym Wyznaczonym – jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. Strony upoważniają Zamawiającego Wyznaczonego do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia zastrzeżone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kompetencji kierownika zamawiającego, z prawem do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie wyłączając reprezentowania Stron w postępowaniu odwoławczym i skargowym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ubezpieczeniowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b54621be-9d50-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b54621be-9d50-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.pl/, http://bip.zbm.suwalki.eu, a.marcinkiewicz@zbm.suwalki.pl, sekretariat@zbm.suwalki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, który dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.pl/.
2. Zamawiający dopuszcza także komunikację e-mail (z wyłączeniem składania ofert) na adres sekretariat@zbm.suwalki.pl.
3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.zbm.suwalki.eu oraz https://ezamowienia.gov.pl.pl/.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
W sprawie procedury: Agnieszka Marcinkiewicz – tel. 87 563 50 04, email: a.marcinkiewicz@zbm.suwalki.pl
Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
W sprawie przedmiotu zamówienia: Anna Leonowicz – tel. 606 640 655, 87 566 57 14.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b54621be-9d50-11ed-b4ea-f64d350121d2.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452).

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków- szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 50 00, email: sekretariat@zbm.suwalki.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki jest Pan Tomasz Ostrowski, tel. 87 5635019, email: iod@zbm.suwalki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane także przez brokera ubezpieczeniowego Ubezpieczeniową Kancelarię Brokerska Leofal Sp. z o.o. ul. T. Noniewicza 93 B/47 16-400 Suwałki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi ubezpieczenia” - Nr zamówienia: 01/2023 prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi ubezpieczenia” - Nr zamówienia: 01/2023 prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy
od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze.
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na rzecz Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. zwanego danej ZBM TBS sp. z o.o. w zakresie:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
c) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu,
d) ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ASS,
e) ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości,
f) ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-09 do 2025-03-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednią wagę procentową:
cena – waga 60%
klauzule fakultatywne – waga 40%
Oferty zostaną ocenione oddzielnie w każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: akceptacja klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na rzecz Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa w zakresie:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
b) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - mienie zarządzane przez ZBM TBS Sp. z o. o.,
c) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-09 do 2025-03-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednią wagę procentową:
cena – waga 60%
klauzule fakultatywne – waga 40%
Oferty zostaną ocenione oddzielnie w każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: akceptacja klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w załączniku Nr 2 do SWZ.
Ubezpieczenie obejmuje:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
b) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-09 do 2025-03-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednią wagę procentową:
cena – waga 60%
klauzule fakultatywne – waga 40%
Oferty zostaną ocenione oddzielnie w każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: akceptacja klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia władz spółki D&O Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-10 do 2026-01-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednią wagę procentową:
cena – waga 60%
klauzule fakultatywne – waga 40%
Oferty zostaną ocenione oddzielnie w każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: akceptacja klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2283, tj. ze zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed 01.01.2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli Wykonawca rozpoczął działalność przed 28.07.1990 r.), lub inny dokument, jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Wykonawcy działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Zamawiający wyklucza członkowsko w jakiejkolwiek postaci w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa nie może być zawarta na zasadzie wzajemności.
4. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) zezwolenia organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów Wykonawca uzyskał zezwolenie przed 01.01.2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli Wykonawca rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument, jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;
2) inne dokumenty: Ogólne Warunki Ubezpieczenia potwierdzające działalność w poszczególnych grupach ryzyk (OWU).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ,
2) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz cenowy - Załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d do SWZ,
3) pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
4) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć
do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane).
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) nazwy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 12. SWZ, Zamawiający będzie oceniał oddzielnie ( odrębnie dla każdego wykonawcy ).
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4a, 4b, 4c, 4d do SWZ. Umowa zostanie zawarta na każdą część oddzielnie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.