eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań zwarćOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań zwarć

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznychz ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sowińskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@claio.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.claio.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Jednostka naukowa w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054767

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00043603

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze
ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy urządzeń do badań zwarć, o łącznej wartości co najmniej
300.000,00 (trzysta tysięcy) zł brutto.

Po zmianie:
zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze
ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy urządzeń badawczych, o łącznej wartości co najmniej
300.000,00 (trzysta tysięcy) zł brutto.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-31 11:00

Po zmianie:
2023-02-02 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-31 12:00

Po zmianie:
2023-02-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-01

Po zmianie:
2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.