eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawy artykułów jednorazowych w okresie 1 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy artykułów jednorazowych w okresie 1 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291150544

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Świętego Leonarda 10

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-311

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: scrmits@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033701

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00033640

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

Przed zmianą:

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Przed zmianą:

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.3. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.5. Liczba ofert odrzuconych

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.6. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:

Po zmianie:
592693,98

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:

Po zmianie:
592693,98

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
592693,98

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość

Przed zmianą:

Po zmianie:
Busko-Zdrój

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4 Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy

Przed zmianą:

Po zmianie:
Mały przedsiębiorca

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:

Po zmianie:
6550002119

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022-12-23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:

Po zmianie:
592693,98

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:

Po zmianie:
12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.