eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlinOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000236725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzemiętowo 17 lok.2

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523815024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@capowbyd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://capowbyd.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b5df5bb-7234-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475441/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CAPOW.272.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511210-8 - Mleko UHT

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15551300-8 - Jogurt

15540000-5 - Produkty serowarskie

15542100-0 - Ser twarogowy

15542200-1 - Ser miękki

15512000-0 - Śmietana

15542300-2 - Ser feta

15530000-2 - Masło

4.5.5.) Wartość części: 51375,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 6755,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15872400-5 - Sól

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15612100-2 - Mąka pszenna

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15831200-4 - Cukier biały

15851100-9 - Makaron niegotowany

24911000-3 - Żelatyny

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15871230-5 - Ketchup

15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15871100-5 - Ocet i substytuty octu

15871273-8 - Majonez

15871250-1 - Musztarda

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15833100-7 - Desery

15412200-1 - Tłuszcze roślinne

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15899000-6 - Proszek do pieczenia

15841000-5 - Kakao

03222331-2 - Morele

15331132-1 - Groch przetworzony

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15332290-3 - Dżemy

03142100-9 - Miód naturalny

15332419-4 - Sułtanki

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15331480-5 - Warzywa tymczasowo zakonserwowane

15811300-9 - Pieczywo francuskie

15898000-9 - Drożdże

15982000-5 - Napoje orzeźwiające

15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 49846,43 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221410-3 - Kapusta

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221420-6 - Kalafior

03221430-9 - Brokuły

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221240-0 - Pomidory

03221270-9 - Ogórki

03221300-9 - Warzywa liściaste

03221113-1 - Cebula

03221260-6 - Grzyby

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

03221250-3 - Cukinia

15331132-1 - Groch przetworzony

4.5.5.) Wartość części: 8589,07 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15332100-5 - Przetworzone owoce

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 3762,68 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15241200-1 - Śledź przetworzony lub konserwowany

4.5.5.) Wartość części: 3158,33 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 973,54 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03222111-4 - Banany

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03222320-2 - Jabłka, gruszki i pigwy

03222210-8 - Cytryny

03222332-9 - Brzoskwinie

03222240-7 - Mandarynki

03222000-3 - Owoce i orzechy

03222313-0 - Truskawki

4.5.5.) Wartość części: 12526,04 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 4875,52 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15981400-2 - Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych

4.5.5.) Wartość części: 4336,40 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.5.5.) Wartość części: 63,02 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.5.5.) Wartość części: 12645,10 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 468,10 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15811400-0 - Bułeczki

15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.5.5.) Wartość części: 17776,64 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

4.5.5.) Wartość części: 1067,80 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15555100-4 - Lody

4.5.5.) Wartość części: 267,59 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr od 1-1 do 1-17 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 17 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112130-6 - Kurczęta

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

4.5.5.) Wartość części: 32574,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3696,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3696,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIFREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003979

7.3.4) Miejscowość: MIESIĄCZKOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 87-320

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3696,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3209,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3209,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIFREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003979

7.3.4) Miejscowość: MIESIĄCZKOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 87-320

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3209,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 512,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 512,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIFREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003979

7.3.4) Miejscowość: MIESIĄCZKOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 87-320

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 512,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16473,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16473,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16473,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540313099

7.3.3) Ulica: KS.J. SCHULZA

7.3.4) Miejscowość: BYDGOSZCZ

7.3.5) Kod pocztowy: 85-315

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16473,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 393,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 393,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIFREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003979

7.3.4) Miejscowość: MIESIĄCZKOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 87-320

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 393,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.