eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (70 m3)Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (70 m3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁDAPI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511283608

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Boczna 5

1.4.2.) Miejscowość: Gołdap

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.7.) Numer telefonu: (87) 615-03-53

1.4.8.) Numer faksu: (87) 615-05-07

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gospomkg4@ohp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-goldap.ohp.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022687

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00020725/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi do dnia 30.09.2022 r. w ilości 70 m3 oleju opałowego mierzone przy temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011:
– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
– temperatura zapłonu - min. +56oC
– lepkość kinematyczna w temp. 20oC - 6,00 mm²/s
– skład frakcyjny:
• do temperatury 250oC destyluje max. - 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)
• do temperatury 350oC destyluje min. - 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)
– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3 %
– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– pozostałość po spaleniu - max. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20oC
– gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3
– zawartość wody - max. 200 mg/kg
– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
– barwa czerwona.
Olej opałowy ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku kotłowni w następujących lokalizacjach położonych w mieście Gołdap:
1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)
2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3)
3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3)
Zamawiający nie ma obowiązku jednorazowo napełniać wszystkich zbiorników. Ilość oleju opałowego i częstotliwość dostaw mogą być zmienne ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi do dnia 30.12.2022 r. w ilości 70 m3 oleju opałowego mierzone przy temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011:
– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
– temperatura zapłonu - min. +56oC
– lepkość kinematyczna w temp. 20oC - 6,00 mm²/s
– skład frakcyjny:
• do temperatury 250oC destyluje max. - 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)
• do temperatury 350oC destyluje min. - 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)
– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3 %
– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– pozostałość po spaleniu - max. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20oC
– gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3
– zawartość wody - max. 200 mg/kg
– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
– barwa czerwona.
Olej opałowy ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku kotłowni w następujących lokalizacjach położonych w mieście Gołdap:
1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)
2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3)
3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3)
Zamawiający nie ma obowiązku jednorazowo napełniać wszystkich zbiorników. Ilość oleju opałowego i częstotliwość dostaw mogą być zmienne ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2022-09-30

Po zmianie:
2022-12-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-01-24 10:00

Po zmianie:
2022-01-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-01-24 12:00

Po zmianie:
2022-01-25 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.