eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w KolbuszowejOg這szenie z dnia 2023-01-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Obro鎍闚 Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2e206b3b-699a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00008170

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00018988/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.27 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walania Fregata w Kolbuszowej

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00449979/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.75.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Obs逝ga ratownicza krytej p造walni, w sk豉d kt鏎ej wchodz: Basen sportowy – o wymiarach 12 x 25 m., basen do nauki p造wania – o wymiarach 8 x 12 m., basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi: sztuczna rzeka, 豉weczki powietrzne, masa瞠 karku, gejzery wodne, jacuzzi , 60-metrowa zje盥瘸lnia, sauna
2. Zapewnienie brakuj帷ej liczby ratownik闚 wodnych:
a) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie krytej p造walni do 3 ratownik闚 na ka盥ej zmianie zgodnie z przedstawionym harmonogramem zapotrzebowania wykonawcy do 20 dnia ka盥ego miesi帷a na kolejny miesi帷 kalendarzowy.
- od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 11:00 – 21:00,
- w soboty, niedziele i 鈍i皻a w godzinach 10:00 – 20:00.
b) zast瘼stwa w przypadku absencji chorobowej lub urlopu ratownik闚 b璠帷ych pracownikami Zamawiaj帷ego.
c) hipotetyczna liczba godzin wynosi oko這: 1 694
3. Zapewnienie kierownika ratownik闚 – zakres obowi您k闚 zgodnie z umow (projektowane postanowienia umowy – Rozdzia II SWZ).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 75252000-7 - S逝瘺y ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Us逝gi wzakresie ochrony zdrowia ibezpiecze雟twa

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 56732,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 76060,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 56732,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Inwestycje Kapita這we Profit Piotr Kuc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 513001257

7.3.4) Miejscowo嗆: Bolechowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 56732,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.