eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 真kowo › Sukcesywna dostawa p造t drogowych wielootworowych typu jomb dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o. o.Og這szenie z dnia 2022-01-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Sukcesywna dostawa p造t drogowych wielootworowych typu jomb dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Sp馧ka Komunalna 真kowo Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220793020

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pod Otomino 44

1.5.2.) Miejscowo嗆: 真kowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-330

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gda雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skzukowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.skzukowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa p造t drogowych wielootworowych typu jomb dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d22168da-3250-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00000032

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00246941/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/5/D/21

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa p造t drogowych wielootworowych typu jomb dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o. o. w ilo軼i 15000 sztuk.
2. Ilo嗆 przedmiotu zam闚ienia zosta豉 podana szacunkowo na okres 12 miesi璚y. Z uwagi na mo磧iwo嗆 zmiany bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego w trakcie trwania umowy, Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do:
1) niezrealizowania przedmiotu zam闚ienia w ca這軼i, tj. w ilo軼i wskazanej powy瞠j, lecz nie wi璚ej ni 50 %. W takim przypadku Wykonawcy nie b璠zie przys逝giwa roszczenie z tego tytu逝 do 膨dania wynagrodzenia w wysoko軼i 100% ceny oferty;
2) skorzystania z prawa opcji polegaj帷ej na zwi瘯szeniu zakresu przedmiotu zam闚ienia o maksymalnie 50% zam闚ienia podstawowego w cenie jednostkowej zaoferowanej przez wykonawc. Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do wykorzystania ca貫j opcji.
3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zale積e b璠zie od ilo軼i przedmiotu zam闚ienia dostarczonego w okresie trwania umowy i okre郵one zostanie na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w oparciu o ofert przed這穎n przez Wykonawc.
4. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵ono w Specyfikacji Zam闚ie Publicznych.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 44113000-5 - Drogowe materia造 konstrukcyjne

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 676746,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 881356,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 676746,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo ECOZET Miros豉w Zblewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911009333

7.3.3) Ulica: Kaliska Ko軼ierskie, ul. Stra瘸cka 6

7.3.4) Miejscowo嗆: Ko軼ierzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-400

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-19

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 676746,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.