eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › Przetarg II- dowóz drewna w roku 2008

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-01-29

Miastko: Przetarg II- dowóz drewna w roku 2008
Numer ogłoszenia: 19480 - 2008; data zamieszczenia: 29.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 244621 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Miastku, Pasieka, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8570570, fax 059 8570583.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg II- dowóz drewna w roku 2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym dowozie drewna dłużycowego w ilości 10700 m3 i stosowego ( o długościach od 120 do 250 cm ) w ilości 27100 m3 do składnic: Biały Bór, Czarne, Damnica,Kawcze, Kępice.Usługa obejmuje załadunek drewna w lesie, przewóz na składnicę,rozładunek drewna na placu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.12.21.00 - Usługi drogowego transportu towarów w pojazdach specjalistycznych Kod CPV wg słownika 2008: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 466721 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet Nr 5D Nadleśnictwo Dretyń 1300 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 19,50
 • Oferta z najniższą ceną: 19,50 / oferta z najwyższą ceną: 19,50
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet Nr 14D Nadleśnictwo Warcino 2900m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 18,90
 • Oferta z najniższą ceną: 18,90 / oferta z najwyższą ceną: 18,90
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet Nr 1S Nadleśnictwo Bobolice 2400 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sebastian Kaczorowski, Kaliska 27, 78-425 Biały Bór, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 18,00
 • Oferta z najniższą ceną: 18,00 / oferta z najwyższą ceną: 18,00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet Nr 9S Nadleśnictwo Dretyń 3800m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14,29
 • Oferta z najniższą ceną: 14,29 / oferta z najwyższą ceną: 14,29
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet Nr 20S Nadleśnictwo Polanów 4400 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Leśne Bogdan Tulula, Janiewice 51, 76-124 Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14,50
 • Oferta z najniższą ceną: 14,50 / oferta z najwyższą ceną: 14,50
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet Nr 21S Nadleśnictwo Polanów 4400 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Leśne Bogdan Tulula, Janiewice 51, 76-124 Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14,50
 • Oferta z najniższą ceną: 14,50 / oferta z najwyższą ceną: 20,00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet Nr 27S Nadleśnictwo Trzebielino 4100 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14,99
 • Oferta z najniższą ceną: 14,99 / oferta z najwyższą ceną: 14,99
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet Nr 31S Nadleśnictwo Warcino 4000 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Leśne Bogdan Tulula, Janiewice 51, 76-124 Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12,50
 • Oferta z najniższą ceną: 12,50 / oferta z najwyższą ceną: 14,90
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet Nr 32S Nadleśnictwo Warcino 4000 m3.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Leśne Bogdan Tulula, Janiewice 51, 76-124 Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12,50
 • Oferta z najniższą ceną: 12,50 / oferta z najwyższą ceną: 14,90
 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.