eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Wyposażenie strefy płatnego parkowania w Łodzi w urządzenia parkingowe (parkomaty) oraz komputerowe Centrum Przetwarzania Danych wraz z obsługą i utrzymaniem".Ogłoszenie z dnia 2006-04-13

POZYCJA 19457

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Łódź: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu, do kontaktów: Wiesław Szczęsny Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384959, fax +48 42 6384958, e-mail: w.szczesny@uml.lodz.pl, www.zdit.uml.lodz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wyposażenie strefy płatnego parkowania w Łodzi w urządzenia parkingowe (parkomaty) oraz komputerowe Centrum Przetwarzania Danych wraz z obsługą i utrzymaniem". 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 63.22.40.00 - Usługi w zakresie obsługi parkingów Kod CPV wg słownika 2008: 63.71.24.00 - Usługi w zakresie obsługi parkingów Oryginalny kod CPV: 50.96.10.00 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji Kod CPV wg słownika 2008: 51.61.00.00 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 20 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń parkingowych (parkomatów) oraz ich montaż i uruchomienie. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta w celu obsługi korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania. Prowadzenie we własnym zakresie kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu (wraz z oprogramowaniem), dla sprawowanie nadzoru nad funkcjonalnowaniem SPP oraz ich montaż i uruchomienie. Pełna obsługa i utrzymanie Stredy Płatnego Parkowania. Szacunkowy koszt: 10 646 850 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.