eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawy jednorazowego sprzetu medycznegoOgłoszenie z dnia 2006-04-12

POZYCJA 19012

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szpital Uniwerystecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, do kontaktów: mgr inż. Katarzyna Krotoszyńska, mgr Dorota Gutowska, Agnieszka Wolska, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5854304, 5854096, fax 052 5854076, e-mail: zamowienia@szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl, www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.12.41.30, 33.14.12.00, 33.16.90.00, 33.14.16.40, 33.14.14.20, 33.19.41.00, 33.14.13.10, 33.14.16.41, 33.14.12.20, 33.25.12.00, 33.14.13.20, 33.19.42.00, 33.17.11.00, 24.13.60.00, 33.18.41.00, 33.14.12.40, 33.14.16.26, 33.14.11.22, 33.14.12.10, 33.14.12.30, 33.14.16.11, 33.14.16.10, 33.14.16.24, 33.14.12.40, 33.14.16.21, 33.14.16.20, 24.44.11.00, 33.12.41.30, 33.14.16.42. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy jednorazowego sprzetu medycznego Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 30.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.14.16.40, 33.14.12.00, 33.14.13.20, 33.11.17.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 30.11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.11.17.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Kardiologii Inwazyjnej - Stentów Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 30.11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.45.15.20, 24.49.68.00, 24.46.11.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy środków kontrastowych dla radiologii i kardiologii inwazyjnej oraz innych leków Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 30.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.45.15.20, 24.46.10.00, 24.46.11.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy leków i preparatów farmaceutycznych Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 30.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.45.51.20, 24.46.10.00, 24.46.11.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy leków onkologicznych, antybiotyków i innych Powyzej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 31.10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.14.11.21, 33.14.10.00, 33.14.11.00, 33.14.11.20, 33.14.11.24, 33.14.11.26, 33.14.11.27. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy materiałów szewnych, preparatów hemostatycznych Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 31.01.2007. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.45.15.20, 24.46.10.00, 24.46.11.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy leków z programów lekowych i innych Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 28.02.2007. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała Oryginalny kod CPV: 33.18.61.00 - Urządzenia do natleniania Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.61.00 - Urządzenia do natleniania Oryginalny kod CPV: 33.14.16.40 - Dreny Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.40 - Dreny Oryginalny kod CPV: 33.18.12.00 - Filtry do dializy Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.12.00 - Filtry do dializy Oryginalny kod CPV: 33.14.12.20 - Kaniula Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.20 - Kaniula Oryginalny kod CPV: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Oryginalny kod CPV: 33.16.10.00 - Urządzenia elektrochirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.10.00 - Urządzenia elektrochirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.18.23.00 - Urządzenia do chirurgii serca Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.23.00 - Urządzenia do chirurgii serca Oryginalny kod CPV: 33.14.16.42 - Akcesoria do drenażu Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.42 - Akcesoria do drenażu Oryginalny kod CPV: 33.25.22.00 - Urządzenia do pomiaru poziomu Kod CPV wg słownika 2008: 38.42.20.00 - Urządzenia do pomiaru poziomu Oryginalny kod CPV: 26.15.23.39 - Probówki Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.25.00 - Probówki Oryginalny kod CPV: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Oryginalny kod CPV: 33.18.43.00 - Sztuczne części serca Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.43.00 - Sztuczne części serca Oryginalny kod CPV: 33.14.12.00 - Cewniki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.00 - Cewniki 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego, protezy zastawkowe i naczyniowe serca Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: do 31.03.2007. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SU/DZPiZ/30/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 03.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.