eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Budowa sieci gazowej w miejscowościach Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-09-02

Gniezno: Budowa sieci gazowej w miejscowościach : Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno.
Numer ogłoszenia: 186779 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160067 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4245750, faks 61 4245751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci gazowej w miejscowościach : Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia : Zgodnie z dokumentacją budowlano wykonawczą, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót. W zakres robót wchodzi również obsługa geodezyjna obejmującą wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego. Zamówienie obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jeżeli Wykonawca w kosztorysie Ofertowym nie wyceni jakichkolwiek robót, wówczas Zamawiający uzna, że zostały one skalkulowane w innej pozycji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20 - 74.23.22.20 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa sieci gazowej w miejscowościach : Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2269446,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2091000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1586700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3116255,63

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.