eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Produkty lecznicze.Ogłoszenie z dnia 2006-04-07

POZYCJA 18137

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Kraków: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, do kontaktów: Barbara Bogusz, ul. Prądnicka, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6332783, fax 012 6332783, e-mail: zamowienia_narutowicz@interia.pl, www.narutowicz.krakow.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Szpital Miesjki Specjalistyczny im G Narutowicza Dział ds. Zamówień Publicznych i Umów, Barbara Bogusz, ul. Ks. Siemaszki 13b, 31-201 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 633 27 83; 012 416 23 07, fax 012 633 27 83; 012 416 23 07, e-mail: zamowienia_narutowicz@interia.pl, www.narutowicz.krakow.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkty lecznicze. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: LEKI RÓŻNE wartość dostaw w okresie 12 miesięcy między 400 000 a 480 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.49.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe Oryginalny kod CPV: 33.25.34.50 - Analizatory biochemiczne Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.45.00 - Analizatory biochemiczne Oryginalny kod CPV: 33.25.34.52 - Analizatory krwi Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.45.20 - Analizatory krwi Oryginalny kod CPV: 33.25.34.58 - Analizatory testów immunologicznych Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.45.80 - Analizatory testów immunologicznych Oryginalny kod CPV: 33.12.41.31 - Paski odczynnikowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.41.31 - Paski odczynnikowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie: biochemii, immunochemii, koagulologii, diagnostyki moczu, parametrów krytycznych, hematologii, dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów przez okres 36 miesięcy. Wartość 400.000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP-19-2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 31.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.