eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup wraz z dostawą zestawu profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych wraz z odbiornikami na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-07-14

Warszawa: Zakup wraz z dostawą zestawu profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych wraz z odbiornikami na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Numer ogłoszenia: 177010 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125550 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8261725, faks 22 8269278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą zestawu profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych wraz z odbiornikami na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą zestawu profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych wraz z odbiornikami na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Szczegółowy wykaz usług objętych niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż sprzętu oraz pierwsze uruchomienie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.10.00 - Mikrofony .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82004,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 124931,10

  • Oferta z najniższą ceną: 124931,10 / Oferta z najwyższą ceną: 136530,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.