eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa produktów i paliwa z ropy naftowej.Ogłoszenie z dnia 2006-04-03

POZYCJA 17054

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Gdańsk: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., do kontaktów: Dariusz Gładykowski, ul. Jaśkowa Dolina, 80-252 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 341-01-69, fax (058) 341 80 80, e-mail: inwestycje@zkm.pl, www.zkm.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów i paliwa z ropy naftowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 23.12.11.00 - Olej napędowy Kod CPV wg słownika 2008: 09.13.41.00 - Olej napędowy Oryginalny kod CPV: 23.12.30.00 - Oleje smarowe i środki smarowe Kod CPV wg słownika 2008: 09.21.10.00 - Oleje smarowe i środki smarowe Oryginalny kod CPV: 23.12.36.00 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów Kod CPV wg słownika 2008: 09.21.16.00 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów Oryginalny kod CPV: 23.12.31.00 - Oleje silnikowe Kod CPV wg słownika 2008: 09.21.11.00 - Oleje silnikowe Oryginalny kod CPV: 23.10.00.00 - Rafinowane produkty z ropy naftowej Kod CPV wg słownika 2008: 09.10.00.00 - Paliwa 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Olej napędowy, olej przekładniowy 80w90, olej maszynowy, olej hydrauliczny, olej silnikowy 15w40, olej silnikowy 10w40, olej syntetyczny przekładniowy, smary, benzyna ekstrakcyjna, nafta techniczna, benzyna uniwersalna. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej napędowy 7 200 000 litrów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 21340800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.12.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.01.2007. 7) Data zakończenia: 30.01.2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej przekładniowy 80w90 6 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 30000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej maszynowy 800 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1400 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 04.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.36.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej hydrauliczny 1 900 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 16000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej silnikowy 15w40 3 500 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 210000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 12.10.2006. 7) Data zakończenia: 11.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej silnikowe 10w40 8 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 80000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 12.10.2006. 7) Data zakończenia: 11.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: olej syntetyczny przekładniowy 5 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 55000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 12.10.2006. 7) Data zakończenia: 11.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: smary 2 200 kg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 9200 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.11.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: benzyna ekstrakcyjna 5 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 12500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: nafta techniczna 5 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 25000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.11.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: benzyna uniwersalna 30 000 l. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 99000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 04.10.2006. 7) Data zakończenia: 03.10.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.