eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Roboty dodatkowe dla zadania pn.Przebudowa nawierzchni ul. Żeromskiego w Gnieźnie (Odcinek 2 od ul. Kołłątaja do ul. Kochanowskiego)Ogłoszenie z dnia 2009-09-21

Gniezno: Roboty dodatkowe dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ul. Żeromskiego w Gnieźnie (Odcinek 2 od ul. Kołłątaja do ul. Kochanowskiego)
Numer ogłoszenia: 160299 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4260400, faks 061 4261687.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ul. Żeromskiego w Gnieźnie (Odcinek 2 od ul. Kołłątaja do ul. Kochanowskiego).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rugowanie pni i korzeni po wyciętych 8 drzewach oraz przystosowanie rozebranej podbudowy z żużla wielkopiecowego do ponownego wbudowania w pasie drogowym ul. Żeromskiego w Gnieźnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 03.41.60.00 - Odpady drzewne .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23770.49 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 23770.49
  • Oferta z najniższą ceną: 23770.49 oferta z najwyższą ceną: 23770.49
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.