eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-22

Bochnia: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia
Numer ogłoszenia: 159094 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131790 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 14 6123361 w. 26, faks 14 6119922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia. Dopuszcza się tolerancje w różnicy uziarnienia +/- 5mm. Łączna orientacyjna ilość kruszywa dostarczonego na teren gminy wynosi 2.800 ton. Wykonawca zakupi, dostarczy i rozścieli kruszywo własnym transportem na drogach w niżej wymienionych miejscowościach: Rejon I - miejscowości: Baczków, Buczyna, Cikowice, Stanisławice, Damienice, Gawłów, Krzyżanowice, Proszówki, Słomka, Chełm, Ostrów Szlachecki, Bogucice, Majkowice, Siedlec, Stradomka, Łapczyca, Moszczenica, Nieszkowice Małe. Orientacyjna ilość kruszywa dostarczonego na Rejon I wynosi 1.500ton Rejon II - miejscowości: Zatoka, Bessów, Brzeźnica, Cerekiew, Pogwizdów, Gorzków, Dąbrowica,Gierczyce, Grabina, Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia. Orientacyjna ilość kruszywa dostarczonego na Rejon II wynosi 1.300ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00 - Kruszywo 44.11.31.40 - Kamień drogowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Rejon Nr I (miejscowości: Baczków, Buczyna, Cikowice, Stanisławice, Damienice, Gawłów, Krzyżanowice, Proszówki, Słomka, Chełm, Ostrów Szlachecki, Bogucice, Majkowice, Siedlec, Stradomka, Łapczyca, Moszczenica, Nieszkowice Małe)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nieregularny Przewóz Towarów Zdzisław Suder, Bochnia, ul. Murowianka 2/23, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99512,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 102000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 102000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114390,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Rejon nr II (miejscowości: Zatoka, Bessów, Brzeźnica, Cerekiew, Pogwizdów, Gorzków, Dąbrowica, Gierczyce, Grabina, Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski, Zawada 86, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99138,00

  • Oferta z najniższą ceną: 99138,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106600,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.