eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościowo-ratowniczego, wyposażenia skoczka oraz drobnego sprzętu spadochronowo-desantowego i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego..

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-28

Zgierz: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościowo-ratowniczego, wyposażenia skoczka oraz drobnego sprzętu spadochronowo-desantowego i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego..
Numer ogłoszenia: 152808 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159405 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 261 442 098, faks 261 442 101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościowo-ratowniczego, wyposażenia skoczka oraz drobnego sprzętu spadochronowo-desantowego i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościowo-ratowniczego, wyposażenia skoczka oraz drobnego sprzętu spadochronowo-desantowego i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego - nr sprawy 58/ZP/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.30.00 - Spadochrony .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wingstore, ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13902,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9961,77

  • Oferta z najniższą ceną: 9961,77 / Oferta z najwyższą ceną: 9961,77

  • Waluta: PLN .


Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125495,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 167299,07

  • Oferta z najniższą ceną: 167299,07 / Oferta z najwyższą ceną: 167299,07

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.