eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-28

Kalisz: Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu.
Numer ogłoszenia: 152800 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148041 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia jest realizacja usługi rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu w następującym zakresie: 1) nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, 2) rekultywacją trawników, 3) pielęgnacja wykonanych nasadzeń, w tym w szczególności: a) wiosenne wygrabienie trawników, b) koszenie trawników, wygrabienie, wywóz skoszonej trawy (co najmniej 8 razy w ciągu roku), c) jesienne grabienie i wywóz liści, d) cięcie formujące, wywóz obciętych pędów, e) przycinanie kwiatostanów, wywóz obciętych pędów, f) odchwaszczanie, wywóz chwastów, g) przekopanie skupin krzewów, h) nawożenie, i) podlewanie, j) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów wraz z ich wywozem. 4) budowa drewnianego trejażu. 2. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.31.00.00 - 73.31.00.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160365,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 237600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 188045,71 / Oferta z najwyższą ceną: 486000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.