eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przygotowanie w języku angielskim (Analizy porównawczej regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dot. krajów UE28 na potrzeby projektu (Symbi, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Kraków: Przygotowanie w języku angielskim (Analizy porównawczej regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dot. krajów UE28 na potrzeby projektu (Symbi, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym)
Numer ogłoszenia: 152410 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148387 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394, 6303408,6303122, faks 012 6160144,6303126.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie w języku angielskim (Analizy porównawczej regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dot. krajów UE28 na potrzeby projektu (Symbi, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w języku angielskim (Analizy porównawczej regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dot. krajów UE28 na potrzeby projektu (Symbi, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym). 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 3. Wielkość zamówienia: około 65000 zł netto..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Finansowanie ze środków projektu: SYMBI, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym, w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu Województwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TERO MONOPROSOPI IKE (PC), Antoni Tritsi 21, Building 2, Saloniki, PS 57001, kraj/woj. Grecja.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 55000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 55000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.