eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze › ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU NR SPRAWY ZP/56/2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Zegrze: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU NR SPRAWY ZP/56/2016
Numer ogłoszenia: 152394 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134985 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 261 883 896, faks 261 883 868.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU NR SPRAWY ZP/56/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sprzętu łączności i informatyki oraz urządzeń peryferyjnych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.20.00.00 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej 30.23.70.00 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów 32.42.00.00 - Urządzenia sieciowe 30.12.12.00 - Urządzenia fotokopiujące .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa części zamiennych i akcesoriów do sprzętu informatycznego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas, ul. Piwna32, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148704,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 165463,29

  • Oferta z najniższą ceną: 165463,29 / Oferta z najwyższą ceną: 204512,10

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103487,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 120976,65

  • Oferta z najniższą ceną: 107520,45 / Oferta z najwyższą ceną: 165902,40

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.