eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i zabiegów hybrydowych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-17

Przemyśl: Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i zabiegów hybrydowych.
Numer ogłoszenia: 151912 - 2016; data zamieszczenia: 17.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94793 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6775065, faks 16 6775064.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i zabiegów hybrydowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zad. 1- Cewnik do embolektomii do usuwania zatorów i skrzeplin - z naczyń tętniczych i żylnych typu Fogartygo dwukanałowy. - 1 poz. asort. w ilości 200 szt. Zad. 2- Yconnector - 1 poz. asort. w ilości 30 szt. Zad. 3 -Sterylny zestaw do angiografii udowej - 1 poz. asort. w ilości 800 szt. Zad. 4 - Prowadnik diagnostyczny - 2 poz. asort. w ilości po 100 szt Zad. 5 - Sterylny zestaw do operacji żylaków - 1 poz. asort. w ilości 200 szt Zad. 6 - Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CVI. - 3 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 7 - Kompres uciskowy do tętnicy udowej - 1 poz. asort. w ilości 50 szt. Zad. 8 - Cewnik do embolektomii do usuwania zatorów i skrzeplin - z naczyń tętniczych i żylnych Forarty go jednokanałowy- - 1 poz. asort. w ilości 300 szt. Zad. 9 - Prowadnik 0,035typu amplatz super stiff. - 1 poz. asort. w ilości 100 szt. Zad. 10 - Koszulka hybrydowa do przejść typu cross over - 1 poz. asort. w ilości 100 szt. Zad. 11 - Prowadnik pokryty teflonem 0,035 - 1 poz. asort. w ilości po 350 szt. Zad. 12 - Igła do angiografii ze skrzydełkami - 1 poz. asort. w ilości 600 szt. Zad. 13 - Igła do angiografii. - 1 poz. asort. w ilości 50 szt. Zad. 14 - Prowadnik specjalistyczny - 1 poz. asort. w ilości 300 szt. Zad. 15 - System zamykający do naczyń - 1 poz. asort. w ilości 100 szt. Zad. 16 - Introduktor z koszulką diagnostyczną - 1 poz. asort. w ilości 400 szt. Zad. 17 - Silikonowe podwieszki i osłonki na klemy - 2 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 18 - Cewniki diagnostyczne i interwencyjne na prowadnik 0,035. - 2 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 19 - Prowadnik diagnostyczny - 1 poz. asort. w ilości 100 szt. Zad. 20 - Koszulki interwencyjne - 1 poz. asort. w ilości 50 szt. Zad. 21 - Koszulka wprowadzająca zbrojona długa. - 1poz. asort. w ilości 30 szt. Zad. 22 - Introduktor z koszulką interwencyjną - 3 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 23 - Sprzęt do angiografii różny - 4 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 24 - Prowadnik diagnostyczny - 1 poz. asort. w ilości 100 szt. Zad. 25 - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem -1 poz. asort. w ilości 200 szt. Zad. 26 - Cewniki do embolektomii - 1 poz. asort. w ilości 60 szt. Zad. 27 - Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych -1 poz. asort. w ilości 450 op. Zad. 28 - Zestaw do PTA PRZETOK AV I -5 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 29 - Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej z igłą -1 poz. asort. w ilości 25 szt. Zad. 30- Prowadniki, strzykawki wysokociśnieniowe i cewniki diagnostyczne -8 poz. asort. w różnych ilościach Zad. 31- Cewnik prowadzący -1 poz. asort. w ilości 80 szt. Zad. 32- Cewnik czasowy do HD - 1 poz. asort. w ilości 200 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00 - Materiały medyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Cewnik do embolektomii do usuwania zatorów i skrzeplin -

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Balton Sp. z o.o.,, ul. Nowy Świat 7m. 14,, 00-496 Warszawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 16200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23760,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Y-connector.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 567,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 387,18

 • Oferta z najniższą ceną: 387,18 / Oferta z najwyższą ceną: 1134,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Prowadnik diagnostyczny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 76464,00

 • Oferta z najniższą ceną: 76464,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76464,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Sterylny zestaw do operacji żylaków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polmil Sp. z o.o. S.K.A.,, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8856,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8856,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11523,60

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CVI.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 128520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128520,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Kompres uciskowy do tętnicy udowej .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tietze Medical Sp. z o.o.,, ul. Osiedle 28,, 46-060 Prószków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 405,00

 • Oferta z najniższą ceną: 405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 405,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Cewnik do embolektomii do usuwania zatorów i skrzeplin - z naczyń tętniczych i żylnych Forarty go jednokanałowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12960,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 9   

Nazwa: Prowadnik 0,035 typu amplatz super stiff.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 10   

Nazwa: Koszulka hybrydowa do przejść typu cross over

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24,, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27000,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 11   

Nazwa: Prowadnik pokryty teflonem 0,035

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24,, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15361,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11340,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17010,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 12   

Nazwa: Igła do angiografii ze skrzydełkami.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o.,, ul. Powstańców Śl. 54a/2,, 53-333 Wrocław, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2460,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2073,60

 • Oferta z najniższą ceną: 2073,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8424,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 13   

Nazwa: Igła do angiografii.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24,, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 785,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 810,00

 • Oferta z najniższą ceną: 810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 810,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 14   

Nazwa: Prowadnik specjalistyczny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63180,00

 • Oferta z najniższą ceną: 63180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63180,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 15   

Nazwa: System zamykający do naczyń.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 45360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45360,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 16   

Nazwa: Introduktor z koszulką diagnostyczną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28080,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 18   

Nazwa: Cewniki diagnostyczne i interwencyjne na prowadnik 0,035.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43308,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43308,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43308,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 19   

Nazwa: Prowadnik diagnostyczny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17172,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17172,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17172,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 20   

Nazwa: Koszulki interwencyjne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29646,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29646,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29646,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 21   

Nazwa: Koszulka wprowadzająca zbrojona długa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11010,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11340,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11340,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 22   

Nazwa: Introduktor z koszulką interwencyjną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24,, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23868,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23868,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23868,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 23   

Nazwa: Sprzęt do angiografii różny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3531,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3358,80

 • Oferta z najniższą ceną: 3358,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6085,80

 • Waluta: PLN .


Część NR: 24   

Nazwa: Prowadnik diagnostyczny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4320,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 25   

Nazwa: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9936,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18360,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 26   

Nazwa: Cewniki do embolektomii.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Sp.J., , ul. Tomaszowska 32,, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8424,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14774,40

 • Waluta: PLN .


Część NR: 27   

Nazwa: Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12305,52

 • Oferta z najniższą ceną: 12305,52 / Oferta z najwyższą ceną: 19916,28

 • Waluta: PLN .


Część NR: 28   

Nazwa: Zestaw do PTA PRZETOK AV - I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13878,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13878,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13878,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 29   

Nazwa: Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej z igłą.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1755,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1755,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1755,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 30   

Nazwa: Prowadniki, strzykawki wysokociśnieniowe i cewniki diagnostyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55566,00

 • Oferta z najniższą ceną: 55566,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55566,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 31   

Nazwa: Cewnik prowadzący

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18144,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18144,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18144,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 32   

Nazwa: Cewnik czasowy do HD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., i PGF S.A.,, ul. Krzemieniecka 120,, 54-613 Wrocław,, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 30240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32037,12

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.