eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Inżynier Kontraktu.Ogłoszenie z dnia 2006-03-21

POZYCJA 14771

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Pabianice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. dr hab. Jana Bernera, do kontaktów: mgr inż.Jadwiga Dąbrowska, ul. Zamkowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2254600, fax 042 2254669, e-mail: mjaneta@um.pabianice.pl, um.pabianice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zespół d/s Realizacji Projektu Urzędu Miejskiego w Pabianicach, mgr inż. Jadwiga Dąbrowska, ul. Warzywna 1/3, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. (42) 22-54-854, fax (42) 22-51-877, e-mail: jrp@zwik.pabianice.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.00.00 - Usługi inżynieryjne Kod CPV wg słownika 2008: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne Oryginalny kod CPV: 74.23.15.40 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.54.00 - Usługi inspekcji budowlanej Oryginalny kod CPV: 74.23.11.00 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.10.00 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 74.23.18.00 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.80.00 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne Oryginalny kod CPV: 74.23.19.00 - Usługi biegłych Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.90.00 - Usługi biegłych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 74 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wartość zamuwienia szacuje się między 600 000 a 800 000 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZPP/JRP/1/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, CCI2004PL16CPE034. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.