eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipusz › Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-06-28

Lipusz: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją
Numer ogłoszenia: 139053 - 2014; data zamieszczenia: 28.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66809 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 58 6874515, 6874530, faks 58 6874591.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz realizowanego w ramach osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 - Urządzenia komputerowe, 48760000-3- Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: - zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - drukarki dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - laptopy dla jednostek podległych: 50 sztuk - drukarki dla jednostek podległych: 4 sztuki - routery dla 4 jednostek podległych: 4 sztuki - listwy zasilające: 35 sztuk - program operacyjny dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - program operacyjny dla 4 jednostek podległych: 50 sztuk - program biurowy dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - program biurowy dla 4 jednostek podległych: 50 sztuk - program zabezpieczający dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - program zabezpieczający dla 4 jednostek podległych: 50 sztuk - program ochrony rodzicielskiej dla gospodarstw domowych: 35 sztuk - program ochrony rodzicielskiej dla 4 jednostek podległych: 50 sztuk - licencje praw najmu programu biurowego: 85 sztuk - licencje praw najmu programu operacyjnego: 85 sztuk - instalacja i konfiguracja sprzętu w gospodarstwach domowych: 35 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot dostawy należy dostarczyć do siedziby Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz realizowanego w ramach osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270475,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 294738,75

  • Oferta z najniższą ceną: 294738,75 / Oferta z najwyższą ceną: 469950,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.