eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-14

Wrocław: Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 137259 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60253 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 99 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 798 68 79, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9. 2. Dzieci szkolne: wiek dzieci od 6 lat do 13 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych 55.52.40.00 - Usługi dostarczania posiłków do szkół .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gramar sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Staroniwska 115, 35-101 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325416,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 321200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 321200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 403150,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.