eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup obrazu Śmierć Priama Tadeusza Kuntze, ROMA 1756 - sprawa nr X/ZKnW/12

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-19

Kraków: Zakup obrazu Śmierć Priama Tadeusza Kuntze, ROMA 1756 - sprawa nr X/ZKnW/12
Numer ogłoszenia: 132951 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4225155, faks 012 4215177

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup obrazu Śmierć Priama Tadeusza Kuntze, ROMA 1756 - sprawa nr X/ZKnW/12.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup obrazu Śmierć Priama Tadeusza Kuntze, ROMA 1756, olej na płótnie, wymiary: 136 x 99 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.10.00 - Dzieła sztuki .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Obiekt - obraz olejny na płótnie jest dziełem unikatowym, ma wyjątkowe znaczenie dla zbiorów wawelskich. Niepowtarzalny charakter obiektu stanowi powód do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Obiekt można nabyć wyłącznie od właściciela, co jest przesłanką techniczną o charakterze obiektywnym dla wyboru wykonawcy (ochrona praw wyłącznych - prawo własności). Art. 67 ust. 1 pkt 1a oraz 1b ustawy Pzp (DZ.U.10.113.759 j.t.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Salon Antykwaryczny, Galeria Connaisseur Maciej Jakubowski, Rynek Główny 11, 31-042 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.