eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w ElbląguOgłoszenie z dnia 2006-03-07

POZYCJA 12147

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Elbląg: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o., do kontaktów: Karaś Marian, ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, tel. +48 055 2307900, fax +48 055 2307901, e-mail: zkm@softel.elblag.pl, www.zkm.elblag.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny/lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w Elblągu 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.11.22.00 - Usługi autobusowego transportu publicznego Kod CPV wg słownika 2008: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 71211, 71213. 2.3) Kategoria usług: 52 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w Elblągu. Wykonanie usługi z kategorii nr 2 wyniesie w okresie 7 lat około 22 200 tys. wozokilometrów. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: pakiet nr I Świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w Elblągu. Wykonanie usługi z kategorii nr 2 w pakiecie I wyniesie w okresie 7 lat około 8200 tys. wozokilometrów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2013. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: pakiet nr II Świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w Elblągu. Wykonanie usługi z kategorii nr 2 w pakiecie II wyniesie w okresie 7 lat około 7500 tys. wozokilometrów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2013. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: pakiet nr III Świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej w Elblągu. Wykonanie usługi z kategorii nr 2 w pakiecie III wyniesie w okresie 7 lat około 6500 tys. wozokilometrów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2013.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.