eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › DOSTAWA LEKÓW.Ogłoszenie z dnia 2006-03-06

POZYCJA 11958

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej, do kontaktów: Joanna Głombowicz, ul. Francuska, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, fax 032 2591671, 2554633, e-mail: duo@spskm.katowice.pl, www.spskm.katowice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LEKÓW. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 8700000 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA INWESTYCYJNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.11.17.20 - Urządzenia do angiografii Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.17.20 - Urządzenia do angiografii Oryginalny kod CPV: 33.12.41.00 - Urządzenia diagnostyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.41.00 - Urządzenia diagnostyczne Oryginalny kod CPV: 33.16.91.00 - Lasery chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.91.00 - Lasery chirurgiczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1224671 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 28.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DOSTAWA ANGIOGRAFU. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 741326 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 135910 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.16.91.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DOSTAWA LASERA CO2. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 98843 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DOSTAWA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 248591 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.