eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Rolnej. Projekt Budowlano - Wykonawczy.Ogłoszenie z dnia 2006-03-03

POZYCJA 11713

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Bielsko-Biała: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, do kontaktów: mgr inż. Andrzej Kostyński, ul. Grażyńskiego, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4979636 do 39, fax 033 497 96 35, e-mail: mzd@home.pl, www.mzd.home.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Rolnej. Projekt Budowlano - Wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy drogi Kat. G 1/2 wraz z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem ulicy przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Długość odcinka ok. 1630 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Partyzantów w Bielsku-Białej w rejonie szkoły podstawowej nr 5. Projekt Budowlano-Wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie obejmuje projekt budowy dodatkowego pasa jezdni wraz z chodnikiem, przebudową infrastruktury technicznej. Droga kat. Z 1/4. Długość ok. 500 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej. Projekt Budowlano-Wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Przebudowa ul. Ks. Brzóski etap II od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej - odwodnienie ulicy oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia. Ulica Kat. L 1/2 i D 1/2. Długość ok. 1500 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt wykonawczy remontu ulicy; Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej: Projekt budowlany brakujących chodników: Ulica kat. L 1/2 Z 1/2. Długość 2500 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Międzyrzeckiej do ul. Klubowej w Bielsku-Białej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla przebudowy ulicy na odcinku j.w. - długość ok. 3300 m, szer. jezdni 7,0 m, chodniki obustronne 2,0 m i 1,5 m klasa Z 1/2, kanalizacja deszczowa, infrastruktura techniczna, obiekty inżynierskie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Gościnnej w Bielsku Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Gościnnej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Karpackiej wraz z kolidującym uzbrojeniem. Ulica kat. L 1/2. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Młodzieżowej w Bielsku-Białej. Koncepcja. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie koncepcji wariantowej połączenia ul. Armii Krajowej i ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Ulica kat. Z 1/2. Długość ok. 3500 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. 11 Listopada ul. Barlickiego i ul. Przechód Schodowy w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00, 74.23.22.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Przechód Schodowy (schody). Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. Budowa chodnika w/c ul. Orzeszkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlano-wykonawczy budowy obustronnego szer. 2 m chodnika w/c ul. Orzeszkowej. Długość ok. 200 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Traugutta w Bielsku-Białej. Projekt budowlano - wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Traugutta w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Czechowickiej z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej wraz z mostem na potoku Starobielskim. Ulica kat. D 1/2. Długość 330 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej i Mazańcowickiej w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z kolidującą infrastrukturą techniczną. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej. Projekt Budowlano - Wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia długości ok. 2600 m, szer. 2 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedłużenia ul. Łuczników w Bielsku-Białej. Projekt budowlano - wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlano - wykonawczy budowy przedłużenia ul. Łuczników w Bielsku-Białej. Ulica kat. D. Długość ok. 700 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Łagodnej w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ulicy wraz z kolidującą infrastrukturą techniczną. Ulica kat. L 1/2. Długość ok. 400 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka od ul. Komorowickiej do granicy miasta wraz z kolidującą infrastrukturą techniczną. Ulica Kat. Z 1/2. Długość 3000 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej. Projekt budowlany i wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy o parametrach L 1/2 wraz z kolidującą infrastrukturą dł. ok. 1500 m. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy ul. Janowickiej. Projekt budowlano - wykonawczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlano - wykonawczy budowy chodnika jednostronnego szer. 2 m długość ok. 600 m z budową kanalizacji deszczowej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa ul. Nad Potokiem w Bielsku-Białej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.15.40, 74.26.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego w szczególności : roboty drogowe, inżynierskie, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, sieci energetycznej teletechnicznej i gazowej. Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało m.in. nadzorowanie wykonywanych robót, zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowy, jakości wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 27.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzory autorskie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.15.40, 74.26.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzory autorskie dla zadania przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi krajowej DK 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.15.40, 74.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy odcinka drogi Krajowej DK 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej na rok 2006. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.27.43.00 - Usługi badań katastralnych Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.43.00 - Usługi badań katastralnych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1. Aktualizacje podkładów mapowych; 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej; 3. Wydzielanie działek pod planowane zadania; 4. Wydzielanie działek pod istniejące drogi. 5. Wykonanie operatów szacunkowych;. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MZD/TZ/341/167/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Przechód Schodowy (schody). Długość ok. 322 m ciąg pieszy szer. średnio ok. 10 m. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00, 74.23.22.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.