eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › usługi w zakresie sprzątania.Ogłoszenie z dnia 2006-03-01

POZYCJA 11275

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Gdańsk: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gdański Zarząd Nieruchomości - Zakład Budżetowy, do kontaktów: Dorota Tuźnik, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, fax +48 58 3458235, e-mail: nz@gznk.pl, www.gznik.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie sprzątania. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.73.10.00 - Usługi sprzątania budynków Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków Oryginalny kod CPV: 90.11.13.00 - Usługi usuwania nieczystości Kod CPV wg słownika 2008: 90.43.00.00 - Usługi likwidacji ścieków Oryginalny kod CPV: 90.12.12.00 - Usługi transportu odpadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów Oryginalny kod CPV: 90.21.00.00 - Usługi sprzątania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.10.00 - Usługi sprzątania ulic Oryginalny kod CPV: 90.21.10.00 - Usługi zamiatania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.20.00 - Usługi zamiatania ulic Oryginalny kod CPV: 90.21.20.00 - Usługi odśnieżania Kod CPV wg słownika 2008: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania Oryginalny kod CPV: 74.74.00.00 - Różne usługi czyszczenia Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania Oryginalny kod CPV: 74.75.00.00 - Usługi sprzątania biur Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur Oryginalny kod CPV: 74.72.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Oryginalny kod CPV: 74.72.11.00 - Usługi dezynfekcji Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Oryginalny kod CPV: 74.72.12.10 - Usługi odszczurzania Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.30.00 - Usługi odszczurzania Oryginalny kod CPV: 74.72.40.00 - Usługi czyszczenia pieców i kominów Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.50.00 - Usługi czyszczenia pieców i kominów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1) Utrzymanie porządku i czystości na terenach administrowanych przez GZNK - ZB w roku 2007 2) Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z okapów budynków w roku 2007 3) Sprzątanie pomieszczeń biurowych w roku 2007 4) Deratyzacja, dezyfekcja, dezynsekcja w roku 2007 5) Usługi kominarskie w 2007 roku. Szacunkowy koszt baz VAT: 1 451 658,00 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 21.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.73.10.00, 90.11.13.00, 90.12.12.00, 90.21.00.00, 90.21.10.00, 90.21.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Utrzymanie porządku i czystości na terenie administrowanym przez GZNK-ZB w roku 2007. Okres w miesiącach: 12. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1258008 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.