eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Inżynier Kontraktu dla projektu- Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej 2004/PL/16/C/PE/026.Ogłoszenie z dnia 2006-02-24

POZYCJA 10462

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Wadowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do kontaktów: Macięga Bogusława, ul. Młyńska, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8235626, fax 033 8234638, e-mail: inwest.wpwik@wp.pl, www.wpwik.com. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu dla projektu- Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej 2004/PL/16/C/PE/026. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.00.00.00 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Oryginalny kod CPV: 74.23.15.40 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.54.00 - Usługi inspekcji budowlanej Oryginalny kod CPV: 74.26.20.00 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego Oryginalny kod CPV: 74.26.40.00 - Usługi zarządzania budową Kod CPV wg słownika 2008: 71.54.00.00 - Usługi zarządzania budową 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z procedurami określonymi według Red FIDIC i Yellow FIDIC oraz nadzór inwestorski według prawa budowlanego w odniesieniu do czterech kontraktów (w tym trzy na budowę z projektowaniem). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności nr projektu 2004/PL/16/C/PE/026. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.