eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/2020/12/0213/REM - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji Rembelszczyzna- Główina IOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: +48 222201800


Osoba upoważniona do kontaktów:
Marta Krawczyk
Telefon: +48 22189075
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
ZP/2020/12/0213/REM - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji Rembelszczyzna- Główina I

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-01


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem Zamówienia jest: a) Opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji Rembelszczyzna- Główina I"; b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). Wykonawca obowiązany jest do nie więcejniż 10 (słownie: dziesięciu) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego w terminie podstawowym pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit c) Umowy. d) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w terminie wydłużonym (prawo opcji). Wykonawca obowiązany jest do nie więcej niż 5 (słownie: pięciu) pobytów w terminie przedłużonym pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit d) Umowy). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.