eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Wieś › Przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomościach.OGŁOSZENIE Z DNIA 2023-03-12


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Syndyk masy upadłości Roberta Pawłowskiego Mirosław Lakwa
Adres: Okólna 10, 42-400 Zawiercie
Województwo: śląskie

Telefon: 502435295
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Mirosław Lakwa
Telefon: 502435295
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomościach.

Miasto: Nowa Wieś

Województwo: świętokrzyskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-03-31


TREŚĆ PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Roberta Pawłowskiego zamieszkałego w  Mysłowicach, sygn. akt X GUp 159/22/11 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

a)udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 378, obręb 0005 Deszno o powierzchni 1,6900 ha, położonej w Desznie, gmina Nagłowice, objętej księgą wieczystą nr KI1J/00034503/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę wywoławczą nie niższą niż 23.000 złotych netto (dwadzieścia trzy tysiące złotych), która to cena stanowi 100% wartości oszacowania.

b)udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 112, 113, 145, 244, 328, 478, 504/2, 608, 960 i 968 obręb 0009 Nowa Wieś o powierzchni 10,6500 ha, położonej w Nowej Wsi, gmina Nagłowice, objętej księgą wieczystą nr KI1J/00026428/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę wywoławczą nie niższą niż 153.800 złotych netto (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), która to cena stanowi 100% wartości oszacowania;

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, a wszelkich informacji na temat regulaminu, przedmiotu oraz warunków przetargu udziela syndyk pod numerem telefonu   + 48 502 435 295.  

Oferty należy składać do dnia 31 marca 2023 r. na adres: Mirosław Lakwa ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie, z dopiskiem: Syndyk Masy Upadłości Roberta Pawłowskiego Mirosław Lakwa. Oferent ponadto zobowiązany jest do wpłacenia w tym terminie wadium (decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym rachunku upadłego) w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek upadłego nr 72 1050 1591 1000 0097 3098 0324. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Rozpoznanie ofert i wybór nabywcy nastąpi w dniu 10 kwietnia 2023 r. Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży do 30 dni od daty wyboru nabywcy oraz zapłacić całą cenę nabycia najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży.  

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.