eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Wyburzenie budynku Przychodni Brackiej Polska - Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14OGŁOSZENIE Z DNIA 2023-03-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundacja "Unia Bracka"
Adres: Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
Województwo: śląskie

Telefon: 32/ 240 10 65 wew. 103, 104
Fax: 32/ 240 10 65 wew. 105
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Mól
Telefon: 32/240 10 65 wew. 172
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wyburzenie budynku Przychodni Brackiej Polska - Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14

Miasto: Ruda Śląska

Województwo: śląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-03-23


TREŚĆ PRZETARGU

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie budynku Przychodni Brackiej Polska - Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14.

2. Adres inwestycji: budynek Przychodni Brackiej Polska - Wirek,ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14; 41-707 Ruda Śląska.

3. Okres realizacji zamówienia:

Etap I: do 3 tygodni od daty 12.04.2023 r.

Etap II: do 5 tygodni od daty 02.10.2023 r. (Termin zostanie potwierdzony przez Inwestora z wyprzedzeniem. Termin przekazania terenu budowy uzależniony od terminu przeniesienia działalności do nowego budynku.

Z zastrzeżeniem, że Kierownik budowy będzie zwolniony z odpowiedzialności w terminie od protokolarnego odbioru Robót po etapie I do rozpoczęcia Robót etapu II.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: 10% zamówienia podstawowego, po wyrażeniu zgody przez Strony.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% (trzech) łącznej wartości umowy brutto.

8.1. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z następujących form:

1) w pieniądzach,

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- na zasadach opisanych w paragrafie 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:


Aktualizacje do przetargu:


2023-04-11 12:23:00

dodano załącznik: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.