eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przegląd uszczelnień sprężarki gazu SiemensOGŁOSZENIE Z DNIA 2022-06-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Wrocław
Województwo: mazowieckie

Telefon: 71 33 53 461
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Elżbieta Frontkiewicz
Telefon: 713353461
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przegląd uszczelnień sprężarki gazu Siemens

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
50.53.13.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-07-08


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przegląd uszczelnień sprężarki gazu Siemens.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - Wzór Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

- 50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

- 76100000-4 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej

- 42124340-9 Części sprężarek gazu

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" wraz ze wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie na zasadach określonych w Formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 6 do SWZ), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

8. Wszelkie zapytania dotyczące wizji lokalnej należy składać za pomocą Portalu Zakupowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zdobył w ten sposób wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania Zamówienia. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy; w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca.

 

 

1.     Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przegląd uszczelnień sprężarki gazu Siemens.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - Wzór Umowy.

3.     Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

- 50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

- 76100000-4 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej

- 42124340-9 Części sprężarek gazu

4.     Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" wraz ze wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie na zasadach określonych w Formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 6 do SWZ), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

5.     Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

6.     Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

7.     Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

8.     Wszelkie zapytania dotyczące wizji lokalnej należy składać za pomocą Portalu Zakupowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zdobył w ten sposób wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania Zamówienia. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy; w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.