eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › ,,Wykonanie projektu budowlanego mieszkań w budynku Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-09-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundacja "Unia Bracka"
Adres: Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
Województwo: śląskie

Telefon: 32 2401065 wew. 172
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Mól
Telefon: 32 240 10 65 wew.172
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Wykonanie projektu budowlanego mieszkań w budynku Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu"

Miasto: Ruda Śląska

Województwo: śląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-10-01


TREŚĆ PRZETARGU

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego wielobranżową dokumentację budowlano - wykonawczą i projektowo - kosztorysową (dalej łącznie: Dokumentacja) oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą,,Wykonanie projektu budowlanego mieszkań w budynku Przychodni Brackiej Bobrek".

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku przy ulicy Konstytucji 89 w Bytomiu.

1.2. Istniejący budynek o powierzchni użytkowej 2912,00 m2 jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Na parterze znajduje się Przychodnia lekarska. Pierwsze piętro jest w części zagospodarowane przez Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej dla Seniorów - zakończenie projektu 30.09.2021 r. Drugie i trzecie piętro są niezagospodarowane.

1.3. Fundacja planuje budowę mieszkań na drugim i trzecim piętrze, część rehabilitacyjna i wypoczynkowa planowana jest na pierwszym piętrze.

1.4. Charakter i przeznaczenie projektowanych lokali mieszkalnych: mieszkania dla seniorów.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej ani częściowej.

3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Okres realizacji zamówienia:

  1. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz złożenie we właściwej jednostce (właściwy Wydział Urzędu Miejskiego w Bytomiu) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

  2. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 65 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku zgodnie z lit. a) powyżej, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu na skutek późniejszego wydania decyzji z powodów niezawinionych przez Wykonawcę lub wydłużenia się okresu, w jakim decyzja uzyska walor ostateczności, o ile nie jest to wynikiem nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.