eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wycinka samosiejek drzew i krzewów poprzez mulczowanie nad gazociągami wysokiego ciśnienia na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu" postępowanie nr ZP/2021/03/0020/WRO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-04-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 713353354
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kwiatkowska
Telefon: 71 3353354
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wycinka samosiejek drzew i krzewów poprzez mulczowanie nad gazociągami wysokiego ciśnienia na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu" postępowanie nr ZP/2021/03/0020/WRO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-05-17


TREŚĆ PRZETARGU

1.Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wycinka samosiejek drzew i krzewów poprzez mulczowanie nad gazociągami wysokiego ciśnienia na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu" postępowanie nr ZP/2021/03/0020/WRO.

2.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.

3.Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-         77211000-2,

-         77314000-4,

-         77211400-6,

-         77211500-7

-         77312000-0.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

6.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.