eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Opolskie › realizacja zadania pn.: Zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w ilości 136 206 m2 i chodników w ilości 7 674 m2 Przedmiot...


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER
OWP/2007/02/16-977686


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Powiat Strzelecki
Adres: Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Województwo: opolskie

Telefon: 07744017004401717
Fax: 07744017014401718
e-mail: drogi@powiatstrzelecki.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: Kiowska Maria


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
Zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w ilości 136 206 m2 i chodników w ilości 7 674 m2
Przedmiot zamówienia obejmuje trzykrotne zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych tj. zamiatanie wiosenne (pozimowe), letnie i jesienne w ilości ogólnej 136 206 m2 oraz jednokrotne zamiatanie wiosenne (pozimowe) chodników w ilości 7 674 m2, na zasadach określonych w rozdz. II SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.Szczegółowy wykaz dróg i chodników przeznaczonych do zamiatania stanowi załącznik do SIWZ.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.21.10.000-9 Usługi zamiatania ulic

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiatstrzelecki.pl


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: Cena (koszt) - 100%

Termin składania ofert: 2027-07-02
Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. ul. Jordanowska 2 pokój nr 206 - Sekretariat

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.